Aptomat MCCB 3P 32A 70KA XT2H

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ đặt hàng: 0912111626

MS:1SDA067597R1

Số lượt xem: 724

Danh mục: MCCB Tmax.

Mô tả chi tiết

Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch
Chỉnh dòng quá tải: Với trip từ nhiệt: từ 0.7-1In
Với trip điện tử: từ 0.4-1In

Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 630A
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

TT

Mã hàng

Mô tả

Đ.V

1

1SDA067602R1

Aptomat MCCB 3P 100A 70kA - XT2H 160/R100

cái

2

1SDA067623R1

Aptomat MCCB 4P 100A 70kA - XT2H 160/R100

cái

3

1SDA067603R1

Aptomat MCCB 3P 125A 70kA - XT2H 160/R125

cái

4

1SDA067624R1

Aptomat MCCB 4P 125A 70kA - XT2H 160/R125

cái

5

1SDA067604R1

Aptomat MCCB 3P 160A 70kA - XT2H 160

cái

6

1SDA067625R1

Aptomat MCCB 4P 160A 70kA - XT2H 160

cái

7

1SDA067598R1

Aptomat MCCB 3P 40A 70kA - XT2H 160/R40

cái

8

1SDA067619R1

Aptomat MCCB 4P 40A 70kA - XT2H 160/R40

cái

9

1SDA067599R1

Aptomat MCCB 3P 50A 70kA - XT2H 160/R50

cái

10

1SDA067620R1

Aptomat MCCB 4P 50A 70kA - XT2H 160/R50

cái

11

1SDA067600R1

Aptomat MCCB 3P 63A 70kA - XT2H 160/R63

cái

12

1SDA067621R1

Aptomat MCCB 4P 63A 70kA - XT2H 160/R63

cái

13

1SDA067601R1

Aptomat MCCB 3P 80A 70kA - XT2H 160/R80

cái

14

1SDA067622R1

Aptomat MCCB 4P 80A 70kA - XT2H 160/R80

cái

15

1SDA067594R1

Aptomat MCCB 3P 16A 70kA - XT2H 160/R16

cái

16

1SDA067615R1

Aptomat MCCB 4P 16A 70kA - XT2H 160/R16

cái

17

1SDA067595R1

Aptomat MCCB 3P 20A 70kA - XT2H 160/R20

cái

18

1SDA067616R1

Aptomat MCCB 4P 20A 70kA - XT2H 160/R20

cái

19

1SDA067596R1

Aptomat MCCB 3P 25A 70kA - XT2H 160/R25

cái

20

1SDA067617R1

Aptomat MCCB 4P 25A 70kA - XT2H 160/R25

cái

21

1SDA067597R1

Aptomat MCCB 3P 32A 70kA - XT2H 160/R32

cái

22

1SDA067618R1

Aptomat MCCB 4P 32A 70kA - XT2H 160/R32

cái

23

1SDA067646R1

Aptomat MCCB 3P 100A 100kA - XT2L 160/R100

cái

24

1SDA067647R1

Aptomat MCCB 3P 125A 100kA - XT2L 160/R125

cái

25

1SDA067648R1

Aptomat MCCB 3P 160A 100kA - XT2L 160

cái

26

1SDA067642R1

Aptomat MCCB 3P 40A 100kA - XT2L 160/R40

cái

27

1SDA067643R1

Aptomat MCCB 3P 50A 100kA - XT2L 160/R50

cái

28

1SDA067644R1

Aptomat MCCB 3P 63A 100kA - XT2L 160/R63

cái

29

1SDA067645R1

Aptomat MCCB 3P 80A 100kA - XT2L 160/R80

cái

30

1SDA067667R1

Aptomat MCCB 4P 100A 100kA - XT2L 160/R100

cái

31

1SDA067668R1

Aptomat MCCB 4P 125A 100kA - XT2L 160/R125

cái

32

1SDA067669R1

Aptomat MCCB 4P 160A 100kA - XT2L 160

cái

33

1SDA067663R1

Aptomat MCCB 4P 40A 100kA - XT2L 160/R40

cái

34

1SDA067664R1

Aptomat MCCB 4P 50A 100kA - XT2L 160/R50

cái

35

1SDA067665R1

Aptomat MCCB 4P 63A 100kA - XT2L 160/R63

cái

36

1SDA067666R1

Aptomat MCCB 4P 80A 100kA - XT2L 160/R80

cái

37

1SDA067638R1

Aptomat MCCB 3P 16A 100kA - XT2L 160/R16

cái

38

1SDA067659R1

Aptomat MCCB 4P 16A 100kA - XT2L 160/R16

cái

39

1SDA067640R1

Aptomat MCCB 3P 25A 100kA - XT2L 160/R25

cái

40

1SDA067661R1

Aptomat MCCB 4P 25A 100kA - XT2L 160/R25

cái

41

1SDA067641R1

Aptomat MCCB 3P 32A 100kA - XT2L 160/R32

cái

42

1SDA067662R1

Aptomat MCCB 4P 32A 100kA - XT2L 160/R32

cái

43

1SDA067000R1

Aptomat MCCB 3P 1.6A 36kA - XT2N 160/R1.6

cái

44

1SDA067021R1

Aptomat MCCB 4P 1.6A 36kA - XT2N 160/R1.6

cái

45

1SDA067008R1

Aptomat MCCB 3P 10A 36kA - XT2N 160/R10

cái

46

1SDA067029R1

Aptomat MCCB 4P 10A 36kA - XT2N 160/R10

cái

47

1SDA067009R1

Aptomat MCCB 3P 12.5A 36kA - XT2N 160/R12.5

cái

48

1SDA067030R1

Aptomat MCCB 4P 12.5A 36kA - XT2N 160/R12.5

cái

49

1SDA067010R1

Aptomat MCCB 3P 16A 36kA - XT2N 160/R16

cái

50

1SDA067031R1

Aptomat MCCB 4P 16A 36kA - XT2N 160/R16

cái

51

1SDA067002R1

Aptomat MCCB 3P 2.5A 36kA - XT2N 160/R2.5

cái

52

1SDA067023R1

Aptomat MCCB 4P 2.5A 36kA - XT2N 160/R2.5

cái

53

1SDA067011R1

Aptomat MCCB 3P 20A 36kA - XT2N 160/R20

cái

54

1SDA067032R1

Aptomat MCCB 4P 20A 36kA - XT2N 160/R20

cái

55

1SDA067001R1

Aptomat MCCB 3P 2A 36kA - XT2N 160/R2

cái

56

1SDA067022R1

Aptomat MCCB 4P 2A 36kA - XT2N 160/R2

cái

57

1SDA067012R1

Aptomat MCCB 3P 25A 36kA - XT2N 160/R25

cái

58

1SDA067033R1

Aptomat MCCB 4P 25A 36kA - XT2N 160/R25

cái

59

1SDA067003R1

Aptomat MCCB 3P 3.2A 36kA - XT2N 160/R3.2

cái

60

1SDA067024R1

Aptomat MCCB 4P 3.2A 36kA - XT2N 160/R3.2

cái

61

1SDA067004R1

Aptomat MCCB 3P 4A 36kA - XT2N 160/R4

cái

62

1SDA067025R1

Aptomat MCCB 4P 4A 36kA - XT2N 160/R4

cái

63

1SDA067005R1

Aptomat MCCB 3P 5A 36kA - XT2N 160/R5

cái

64

1SDA067026R1

Aptomat MCCB 4P 5A 36kA - XT2N 160/R5

cái

65

1SDA067006R1

Aptomat MCCB 3P 6.3A 36kA - XT2N 160/R6.3

cái

66

1SDA067027R1

Aptomat MCCB 4P 6.3A 36kA - XT2N 160/R6.3

cái

67

1SDA067007R1

Aptomat MCCB 3P 8A 36kA - XT2N 160/R8

cái

68

1SDA067028R1

Aptomat MCCB 4P 8A 36kA - XT2N 160/R8

cái

69

1SDA067558R1

Aptomat MCCB 3P 100A 50kA - XT2S 160/R100

cái

70

1SDA067579R1

Aptomat MCCB 4P 100A 50kA - XT2S 160/R100

cái

71

1SDA067559R1

Aptomat MCCB 3P 125A 50kA - XT2S 160/R125

cái

72

1SDA067580R1

Aptomat MCCB 4P 125A 50kA - XT2S 160/R125

cái

73

1SDA067560R1

Aptomat MCCB 3P 160A 50kA - XT2S 160

cái

74

1SDA067581R1

Aptomat MCCB 4P 160A 50kA - XT2S 160

cái

75

1SDA067554R1

Aptomat MCCB 3P 40A 50kA - XT2S 160/R40

cái

76

1SDA067575R1

Aptomat MCCB 4P 40A 50kA - XT2S 160/R40

cái

77

1SDA067555R1

Aptomat MCCB 3P 50A 50kA - XT2S 160/R50

cái

78

1SDA067576R1

Aptomat MCCB 4P 50A 50kA - XT2S 160/R50

cái

79

1SDA067556R1

Aptomat MCCB 3P 63A 50kA - XT2S 160/R63

cái

80

1SDA067577R1

Aptomat MCCB 4P 63A 50kA - XT2S 160/R63

cái

81

1SDA067557R1

Aptomat MCCB 3P 80A 50kA - XT2S 160/R80

cái

82

1SDA067578R1

Aptomat MCCB 4P 80A 50kA - XT2S 160/R80

cái

83

1SDA067550R1

Aptomat MCCB 3P 16A 50kA - XT2S 160/R16

cái

84

1SDA067571R1

Aptomat MCCB 4P 16A 50kA - XT2S 160/R16

cái

85

1SDA067551R1

Aptomat MCCB 3P 20A 50kA - XT2S 160/R20

cái

86

1SDA067572R1

Aptomat MCCB 4P 20A 50kA - XT2S 160/R20

cái

87

1SDA067552R1

Aptomat MCCB 3P 25A 50kA - XT2S 160/R25

cái

88

1SDA067573R1

Aptomat MCCB 4P 25A 50kA - XT2S 160/R25

cái

89

1SDA067553R1

Aptomat MCCB 3P 32A 50kA - XT2S 160/R32

cái

90

1SDA067574R1

Aptomat MCCB 4P 32A 50kA - XT2S 160/R32

cái

GỬI BÌNH LUẬN CỦA BẠN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 Kinh doanh 1: 0968123350


Kinh Doanh 2: 0968123150

Hỗ trợ - 0988 998 650

Email: hotro.esys@gmail.com

Bản đồ

ĐỐI TÁC

Rayex
Horstmann
ABB
Phoenix contact

video

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 385555
Đang online: 1